Nyelvek

Ferences kolostori műhelymunkák

Ferences kolostori műhelymunkák

A ferencesekre gyakran úgy gondolunk, mint kolduló rendre, pedig Szent Ferenc nagyon fontosnak tartotta, hogy a testvérek kétkezi munkájukból éljenek meg. Ő maga kosárfonással is foglalatoskodott. Az apostoli szolgálatban elengedhetetlen, hogy ezeket a munkákat a szerzetesek a helyi közösséggel együtt végezzék.

A ferences barátok számára mindig is fontos volt, hogy az emberek helyben találják meg boldogulásukat. A török hódoltság alatt a lelki gondozás mellett gyógyítottak is. A gazdasági világválság idején pedig eladták értékeiket és építkezésekbe kezdtek. Így helyben tudtak munkát és megélhetést biztosítani az itt maradtak számára.

Ezt a hagyományt követve kolostorunkban kézműves műhelyeket hoztunk létre, ahol a helyi közösséghez tartozó, tehetséges alkotók vesznek részt a fejlesztésekben és a tárgyak elkészítésében.

Ön e termékek megvásárlásával őket támogatja.