Nyelvek

Iskolai csoportoknak

Látogatóközpontunkban nemcsak osztálykirándulásra várjuk az iskolásokat.Több gyermekfoglalkozás közül választhatnak a pedagógusok, melyek segítségével kihelyezett történelemórák megtartását tesszük lehetővé.

Ennek köszönhetően olyan, a kerettantervekhez és az iskolai tanév menetéhez szervesen illeszkedő tanítási órák megtartására nyílik lehetőség, melyek egy-egy témakört az iskolai követelményekhez képest mélyebben illetve más szemszögből, eltérő módszertan felhasználásával dolgoznak fel. A múzeumi élményközpontú tanórákat játékos, interaktív feladatokkal, kézműves foglalkozással tesszük színesebbé.

A Ferences Látogatóközpont a következő múzeumpedagógiai foglalkozásokra kínál lehetőséget:

1. Fűben, fában orvosság...

1643-at írunk, amikor egy futár levelet hoz a ferences kolostorba az egri pasától:

„Mi Mehmet Passa Egervárának Helytartója Szegedi Birák és polgárok. Hadjuk és parancsoljuk. Fejeteket szeretitek. Ez levelünk láttára, az Barátot mingyarast fölküldjétek, ki itt volt. Ha ott nincs, fölkeressétek valahol leszen. Alája kocsit adjatok. Egy Inasnak nagyon jo niavalája vagyon azt gyógyítani. Urat, papot ne késleltessetek, mert kárát valiátok. Irtuk Egren, die 24. Aug. 1643.”

A gyerekek feladata, hogy összeállítsák az orvosságot és eljussanak vele Egerbe, de közben egy török helyőrségen is át kellett jutniuk…

2. Jeles napok - Az esztendő természeti és liturgikus rendje

Az előre egyeztetett tematikájú foglalkozások az adott időszak jeles napjait elvenítik meg: pl. az őszi időszakban szó eshet "A szürettől a szentelt borig" - A foglalkozáson a szüreti népszokásoktól kezdődően a szüret, a borkészítés munkafolyamatát nézzük végig a Szent Márton napi újbor megszületéséig.

Jeles napok, népszokások - Az őszi hónapok jeles napjainak megismerése Fecskehajtó Kisasszonytól Szent Márton lúdjáig.

Disznóölő Szent András, a boszorkányos Luca és a karácsonyi szent ünnepek - A foglalkozás az advent és a karácsonyi ünnepkör rendkívül gazdag szokásvilágát és az időszakhoz kötődő jeles szenteket ismerteti meg a gyerekekkel.

 

Minden egyes foglalkozás az adott csoport életkori sajátosságaihoz igazodik. A múzeumi órák a kiállítás megtekintéséből illetve kézműveskedésből, játékos, interaktív foglalkozásból állnak, időtartamuk általában 90 perc. Az egyes témakörökhöz kapcsolódóan játékos munkafüzetek is beszerezhetők.