Nyelvek

Főoltár

A belső tér leghangsúlyosabb eleme a kora barokk jegyeket hordozó kétszintes főoltár csavart oszlopaival. Az oltárt 1713-ban Graff Antal készítette Sarecz György, dalmát származású gazdag polgár költségén. Szobrai a Máriának behódoló szentek udvarképét ábrázolják. Az alsó sorban balról jobbra Szent Gellért püspök, Szent László és Szent István királyok, valamint Szent Adalbert püspök látható. Fölöttük Szent József, Szent Antal, Szent Rókus, Szent János, Szent Ferenc és Szent Imre található. Középen a Napbaöltözött Asszony, Mária látható, amint a Szentháromság elé járul a gyarló emberiség bűneinek bocsánataiért. A lába alatti holdsarló az ellenséges hatalmak fölött aratott győzelem jelképe. A legenda szerint e kegykép elődje majdnem száz esztendeig rejtőzködött a templom körüli Csöpörkében (e kihalt szegedi tájszó vízállást, kis tavat jelent), amikor egy lovát itató török megtalálta. Az oltárkép fölött a Mária monogram látható. A monogram fölött Isten szeme, mint a Szentháromság jelképe látható, amely ébren őrködve figyeli a jókat és a rosszakat egyaránt. A főoltár öt napsugaras motívuma, a Szentháromságot jelképező háromszögbe zárt „Istenszöm” lehetett az alsóvárosi napsugárdíszes házoromzatok ihletője.