Nyelvek

Gyógynövényes kert

A szegedi kolostornak a hódoltság idején 6 holdnyi kertje volt gyümölcsfákkal és orvosi füvekkel. A világhírűvé vált szegedi paprikát minden bizonnyal a ferencesek ismertették meg a helybeliekkel, amit a 18. század elején még csak a morbus Hungaricus, vagyis a hideglelés elleni orvosságként használtak.

A szegedi ferencesek orvosló tudományával a török is élt: „Mi Mehmet Passa Egervárának Helytartója Szegedi Birák és polgárok. Hadjuk és parancsoljuk. Fejeteket szeretitek. Ez levelünk láttára, az Barátot mingyarast fölküldjétek, ki itt volt. Ha ott nincs, fölkeressétek valahol leszen. Alája kocsit adjatok. Egy Inasnak nagyon jo niavalája vagyon azt gyógyítani. Urat, papot ne késleltessetek, mert kárát valiátok. Irtuk Egren, die 24. Aug. 1643.”